KADEME ATIK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterilerimiz;

Kademe Atık Teknolojileri San. A.Ş. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Olarak;

Öncelikle sizlerle olan ticari ilişkilerimizi, ödemelerle ilgili süreçleri, iletişim süreçlerini, iade süreçlerini, talep-şikayet süreçlerini ve bilgilerinizin yer aldığı cari kart oluşturma süreçlerini yürütmek amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlemekteyiz.

Yine kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek yürütmek amacıyla kimlik, iletişim ve finansal bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen veri işleme şartlarından “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” kapsamında işlemekteyiz.

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri siz müşterilerimizin bizlere form, mail, sms, telefon veya yüz yüze görüşme şeklinde iletmesiyle otomatik olan veya olmayan yollarla elde etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Olarak;

İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Albayrak Grup Şirketlerine, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ilgili tedarikçilere ve iş ortaklarına ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz.

İlgili Kişinin Haklarına İlişkin Olarak;

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirketimize iletebilir, ayrıntılı bilgiye internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi           :https://kademe.com.tr

Telefon Numarası      :02124675050

E-Posta Adresi           :kvkk@kademe.com.tr

Adres                          :Yeni Doğan Mah. Kızılay Sok. No: 39 Bayrampaşa - İstanbul

Kep Adresi                 :kademeatik@hs03.kep.tr

TEKNİK BİRİMİMİZDEN YARDIM ALMAK İÇİN

Tüm ürünlerimiz imalat ve işçilik hatalarına karşı müşterimizin tercihi doğrultusunda yıl veya saat bazlı olarak garanti kapsamındadır. Kullanım ve kullanıcı hataları ile sarf malzemeler garanti kapsamı dışındadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

x